De Flevoland DagboekenAanvankelijk zee, nu land. Dát is Flevoland. Waar ooit enkel het water aangaande de Zuiderzee was, is nu de jongste provincie van het land te vinden. Op de voormalige zeebodem bevindt zich ons aantrekkelijk woon-, werk- en recreatiegebied. Flevoland kan zijn een thuishaven wegens 401.200 inwoners en 630 windmolens op ons oppervlakte over twee.412 km2 met land en mineraalwater. Betreffende in totaal 6 gemeenten kan zijn Flevoland ons open ruimte met strakke opstelling. Die open ruimte is bovenal ingericht voor landbouw: 89 duizend hectare aan grote en efficiënt ingerichte percelen. Het bedrijfsleven krijgt tevens overvloedig ruimte teneinde initiatieven te nemen welke fantaseren en ambities daar waar mogen produceren.

 

 

Geschiedenis betreffende Flevoland


Flevoland mag dan de jongste provincie aangaande Nederland zijn, hoofdhaar historie zal nader retour vervolgens de droogmaking aangaande Zuiderzee. Hoe Flevoland 10.000 jaar geleden al is ontstaan en op welke manier ze hoofdhaar huidige verschijning met een befaamde Zuiderzeewerken betreffende grondlegger ir. Lely dankt, leest u op de site Canon betreffende Flevoland en op de site betreffende Tevens Flevoland.

 

 

Verhalen over de pioniers


Het waren pioniers, die polderjongens, ingenieurs, bouwvakkers, ambtenaren en boeren die moedwillig kozen wegens dit harde leven in welke allereerste jaren van de polders. Er waren weinig voorzieningen en men had elkander nodig om het nieuwe land vorm te geven. Er zijn tal over fascinerende verhalen over en aan lieden die hebben geleefd met de vroegere Zuiderzee, welke beschikken over gewerkt aan de drooglegging en welke wanneer allereerste op dit nieuwe land kwamen wonen. U dan ook leest die ooggetuige-verhalen op dit verhalenplatform Flevolands Geheugen.

 

 

Opkomen aangaande Flevoland wanneer provincie


Behalve het droogmaken, ontginnen en inrichten van dit andere land in een voormalige Zuiderzee, moest de nieuwe polder vanzelfsprekend verder bestuurd geraken. Via tijdelijke besturen en bestuurlijke herindelingen kan zijn Flevoland sinds 4 januari 1986 officieel ingesteld zodra twaalfde provincie betreffende ons land. Lelystad kan zijn de provinciale hoofdstad. Provincie Flevoland telt 6 gemeenten:

Almere
Dronten
Lelystad
Noordoostpolder
Urk
Zeewolde

 

 

Flevoland is de jongste provincie met Holland.


Flevoland bestaat uit een Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Door inpoldereing van een Zuiderzee kan zijn Flevoland ontstaan. Dat inpolderen gebeurde ook niet over de ene op een overige dag. De uitvoering betreffende het plan (de Zuiderzeewerken) gebeurde in fasen en duurde zo'n driekwart eeuw!
Daarmee zijn een Zuiderzeewerken verder het grootste waterbouwkundige project heb je. Aanleiding teneinde een Zuiderzee in te dammen was het gevaar van dit oprukkende water. Een 1e organiseren om een Zuiderzee in te dammen waren weet in 1800 geschreven.

Op 14 juni 1918 werden de Zuiderzeewet aangenomen, waarin tot de inpoldering over een Zuiderzee werd besloten.

Eerst kwam daar ons dijk naar Wieringen in Noord-Holland. Vervolgens werden de Afsluitdijk gemaakt (in 1932 was die klaar). Via de komst aangaande de Afsluitdijk, was er een afscheiding tussen een Noordzee en een Zuiderzee. Een Zuiderzee heette van destijds het IJsselmeer.

Nu die dijken daar lagen kon dit Wieringenmeer worden ingepolderd (drooggelegd).

Vervolgens kwam daar ons dijk naar Urk. Urk was eerst een eiland! Doch via de komst van een dijk en naderhand de inpoldering aangaande Noord-oost Flevoland behoort Urk nu tot dit vaste land betreffende Flevoland.

Door het inrichten met de dijken, kon aldoor ons stuk zee geraken ingepolderd, drooggelegd. Op het land werd na enige tijd verder gemaakt en zo ontstonden elkeen nieuwe steden zoals Dronten en Lelystad.

 

 

Inpoldering Flevoland


Dit IJsselmeer was geboren. Een Noordoostpolder zou de eerste veilige IJsselmeerpolder geraken. Het dijktraject werd gekozen en op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer aangaande Urk en Krijger over Lemsterland mekaar een hand op dit enige minuten ervoor gesloten gat in de dijk. Urk was op het ogenblik geen eiland meer, ons emotioneel ogenblik voor de plaatselijke populatie.

 

 

Een inpoldering aangaande Flevoland

 

 

INPOLDERING NOORDOOSTPOLDER


De oorlog zette enigszins een rem op een verdere ontwikkeling. Toch werden in 1940 een dijk aan een Overijsselse kant gesloten en kon men beginnen betreffende het droogmalen. In september Omroep Flevoland viel de polder dor. Duizenden arbeiders begonnen aan het zware handwerk in een polder. Veel mensen gaven in welke jaren het nieuwe land een bijnaam Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP). Veel mensen beschikken over daar hun energie in een poldergrond gestoken in plaats van in een nazi-oorlogsindustrie.

Na de oorlog begon de voorloper met de Rijksdienst voor een IJsselmeerpolders met de uitgifte met grond en kwamen de woonkernen met de grond. Emmeloord kon wanneer 1e profiteren van een in de Wieringermeer opgedane oefening. Een nieuwe polder viel aanvankelijk tussen de provincie Overijssel.

 

 

INPOLDERING OOSTELIJK EN ZUIDELIJK FLEVOLAND


Na de Flevoland Provincie Noordoostpolder werden er betreffende een aanleg over Oostelijk Flevoland begonnen. Was het voor de Noordoostpolder alsnog Flevoland zo dat men grotendeels landbouwgrond wilde winnen, een andere polder zou de populatie betreffende de Flevoland Bestemmingen overvolle randstad dienen te opvangen. De verstedelijking in Noord- en Zuid-Holland nam dergelijke vormen aan Flevoland Geschiedenis dat daar nieuw land benodigd was vanwege woningbouw en recreatie. In de ander aan te leggen polder zou 25% over de grond ook geen landbouwbestemming oplopen. Na de voorspoedig aangelegde oostelijke polder (1957) volgde weet vlug de zuidelijke polder (1968).

Voor Wet aangaande 27 juni 1985 werden besloten tot instelling betreffende een provincie Flevoland, betreffende ingang aangaande 6
7
8
9 januari 1986. Betreffende deze regel kwam daar een officieel ontstaan met de provincie Flevoland. Nederlands nieuwste en 12e provincie.


flevoland

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De Flevoland Dagboeken”

Leave a Reply

Gravatar